عکس/ سلفی‌گرفتن‌های مهدی شیری بعد از ناکامی پرسپولیس در شیراز