کریمی: با صلاحدید نوروزی به انزلی نرفتم/ مصدومیت برطرف شده است