پهلوان‌زاده: اعتراض خارجی‌ها به حجاب هنگام برگزاری مسابقات حل می‌شود/ این جوسازی‌ها قبلا هم وجود داشت