تصمیمات داور بازی پرسپولیس مقابل قشقایی درست بود/ زاهدی‌فر باید در جایگیری‌اش دقت بیشتری داشته باشد