سکوت افشارزاده و نجف‌نژاد در مورد مصوبات جنجالی هیئت مدیره استقلال