اشتباه منصوریان این بود که قول‌های زیادی در ابتدای فصل داد/ خروج بازیکن خوب از آکادمی، از قهرمانی مهم‌تر است