دستیاران علیدوستی را کنار گذاشتند تا مربیان خودشان را بیاورند/ چرا چمنیان به نقش سرمربی پیشین اشاره‌ای نکرد؟