کونته: سعی می‌کنیم با سختکوشی شرایط را تغییر دهیم/ ترجیح می‌دهم به حال فکر کنم، نه آینده