کلوپ: بعید می‌دانم در 60 سالگی مربیگری کنم/ جالب می‌شود به دوران مربیگری‌ام در لیورپول پایان دهم