پیروزی لایپزیگ برابر آگزبورگ/ تازه‌ وارد در قامت مدعی