مظلومی،جلالی و حالا منصوریان/بولتن از جان ایرانی ها چه می خواهد؟