بعد از درخشش دوباره مقابل پرسپولیس؛/ مهدی شیری، مرد موثر پنالتی ها (عکس)