پیغام طعنه آمیز و تند علی کریمی به استقلالی ها/عکس