گلر قشقایی: پنالتی پرسپولیسی‌ها را آنالیز کرده‌بودم