پور موسوی: موقعیت‌هایمان با بی دقتی هدر رفت/ با امید به لیگ بر می‌گردیم