سرمربی نفت و گاز گچساران: در آینده حرف‌های زیادی از تیم ما می‌شنوید