گزارش کامل روز دوم مرحله یک سی و دوم جام حذفی/ قهرمان و نایب قهرمان لیگ، ذبح شدند