انتشار نامه سرگشاده معاون پیشین استقلال به وزیر ورزش