بعد از خلق شگفتی مقابل پرسپولیس؛/ وعده هماهنگی با کلاه برای قشقایی ها