قشقایی مزد تلاش خود را گرفت؛/ رجب زاده: تصمیمات کلان به بازیکن ارتباطی ندارد