رقص یک خانم در خیابان های شیراز بعد از باخت پرسپولیس+عکس