خلق دومین شگفتی توسط نفت‌وگاز گچساران/ استقلال خوزستان هم حذف شد