نبرد آبی‌ها با قوهای ناشناخته انزلی/ 11 مرد منصوریان چه کسانی هستند؟