استقلال با کم ترین ریسک در انزلی/ درس منصوریان از شکست پرسپولیس