جهانبخش: مقابل ازبکستان ثابت می‌کنیم بهترین تیم آسیا هستیم