رونمایی از نماد نحس برای پرسپولیس/ باخت بعد از 5ماه