شگفتی باورنکردنی در حافظیه / غول کشی به نام قشقایی، پرسپولیس حذف شد!