تساوی استقلال خوزستان و نفت‌وگاز گچساران در 45 دقیقه اول