تساوی قشقایی و پرسپولیس در وقت‌های اضافی/ ضربات پنالتی، تعیین کننده تیم صعود کننده