زمانی: از بازیکنانم راضی هستم/ چیزی از ارزش‌هایمان کم نشد