تاخیر 20 دقیقه ای در آغاز بازی استقلال خوزستان و فحاشی به کی روش