صعود گسترش‌فولاد، سایپا و تراکتورسازی/ قلعه‌نویی به مایلی‌کهن رسید