بعد از برگزاری مراسم با شکوه برای والیبالی ها؛/ گله ستاره‌های بسکتبال از بدرقه تلخ فدراسیون