صعود خونه به خونه به یک شانزدهم نهایی/ شاگردان مرزبان حریف ماشین‌سازی شدند