تهران قهرمان مسابقات شنای جانبازان و معلولین کشور شد