برتری یک نیمه‌ای گسترش فولاد و سایپا و توقف تراکتورسازی مقابل حریفان