بازگشت هواداران بلیت‌به‌دست به خانه/ بی‌نظمی در جایگاه خبرنگاران/ هواداران طرفدار هر دو تیم هستند!