اتفاق خارق العاده برای قشقایی/ پرسپولیس برای اولین بار عقب افتاد