2 پیروزی، 5 تساوی و 4 شکست حاصل کار نمایندگان ایران در دور هفتم