جام قهرمانی بانک سرمایه هدیه به خانواده شهدای مدافع حرم شد