ممانعت از حضور خبرنگاران با وجود داشتن کارت وزارت ورزش و سازمان لیگ/ برخورد بد با تماشاگران + تصاویر