ابولفضل ناصری تنها مدال‌آور ایران/ ژاپنی‌ها مدال‌ها را درو کردند