فیفا به ایران هشدار داد بازی با کره جنوبی ۳ بر صفر می شود!