آخرین تمرین استقلال قبل از دیدار جام حذفی/ تمرینات اختصاصی چشمی و غیبت کریمی