امیرخانی و هاشم‌زاده برنز گرفتند تا جمع مدال‌های ایران به یازده برسد