پیروزی نفت تهران مقابل تیم جوانان در حضور تاج و کی‌روش