مدال‌های کاروان ایران با دو برنز دیگر به 11 نشان رسید