دردسر فراوان سرخپوشان برای رفتن به ورزشگاه/ تشویق‌ها به اهانت تبدیل شد