آقای گل جام حذفی خودم هستم / دوست ندارم تصاویری که از ورزشگاه یادگار امام (ره) دیدم را باور کنم