قاسم‌پور: تیم کی‌روش در خیلی از بازی‌ها با اما و اگر پیروز شده است